Правила страхування Warta

УМОВИ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ УКЛАСТИ ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ/ТЕЛВІЗІЙНОЇ/ЗВУКОВОЇ/ІНФОРМАЦІЙНОЇ/ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНІКИ

§ 1. ПОНЯТТЯ

Кожного разу, коли в цих Умовах надання послуг використовується термін:

 1. Регламент - означає цей Регламент Веб-сайту, передбачений ст. 8 Закону від 18.07.2002 р. про надання послуг за допомогою електронних засобів (тобто Законодавчий вісник від 2016 р., поз. 1030, з наступними змінами). Правила у форматі PDF доступні лише особам, зацікавленим у страхуванні, які отримали індивідуальну пропозицію укласти договір страхування. Файл з Правилами доступний за посиланням, надісланим на адресу електронної пошти, вказану Страхувальником, у формі, що дозволяє його придбання, відтворення та запис;
 2. Адміністратор веб-сайту або Адміністратор - компанія під комерційним найменуванням ROLV Group Sp. z o.o. з місцезнаходженням у Pruzków, ul. Traktowa 6, внесена до Національного судового реєстру Окружним судом у/для Варшави, 14-й Комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000387535, NIP 5342472319, REGON 142955045
 3. Страхування - угода про страхування побутової техніки/телевізійної/звукової/інформаційної/виробничої техніки, придбаної в інтернет-магазинах або стаціонарних магазинах, що належать Адміністратору Сайту, від ризиків, зазначених у змісті договору та/або загальних умовах страхування. Залежно від типу обладнання, обсяг і тривалість страхового захисту, що надається, можуть відрізнятися.
 4. Страхувальник - фізична особа, яка не займається підприємницькою діяльністю та здійснює покупку з метою, не пов'язаною з її професійною діяльністю - споживач у розумінні статті 221 Цивільного кодексу або фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, або юридична особа чи організаційна одиниця без статусу юридичної особи, яка отримала індивідуальну пропозицію страхування разом з посиланням з доступом на Веб-сайт;
 5. Страховик - означає Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. з місцезнаходженням у Варшаві (00-805), за адресою ul. Chmielna 85/87, внесений до реєстру підприємців, що ведеться Окружним судом для столичного міста Варшави у Варшаві, XII Комерційний відділ Національного судового реєстру, під номером KRS 16432, NIP 5210420047, статутний капітал 187 938 580,00 zł;
 6. Система ІКТ - сукупність взаємодіючих ІТ-пристроїв разом з програмним забезпеченням, що дозволяє використовувати Веб-сайт відповідно до його призначення;
 7. Веб-сайт або Послуга - окрема частина Інформаційно-комунікаційної системи, зокрема програмне забезпечення, що належить Адміністратору та/або третім особам, які надають Адміністратору належну їм частину Інформаційно-комунікаційної системи або права на використання частини Інформаційно-комунікаційної системи, що дозволяє Страхувальнику прийняти індивідуальну пропозицію страхування,
 8. Послуга - послуга, що надається в електронному вигляді, яка полягає в наданні Страхувальнику можливості користуватися Послугою та акцептувати індивідуальну страхову пропозицію, в результаті чого укладається договір страхування відповідно до її змісту. В рамках наданої Послуги, після того, як Страхувальник перевірив зміст пропозиції та свої ідентифікаційні дані, з можливістю їх доповнення або, можливо, виправлення, і схвалив пропозицію, Послуга перенаправляє трафік на сервіс здійснення платіжних операцій в Інтернеті з метою сплати страхового платежу. Сервіс не пропонує інших послуг, окрім описаних вище.

§ 2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

Для того, щоб скористатися Онлайн-сервісом, Страхувальник повинен відповідати наступним умовам:

 1. мати доступ до Інтернету,
 2. мати доступ до пристрою, що дозволяє виходити в Інтернет та виконувати дії в ньому (в т.ч. заповнювати анкету-заяву на страхування, а також зберігати/роздруковувати готовий документ, що підтверджує зарахування на страхування) за допомогою наступних веб-браузерів: Mozilla Firefox (версія 7.0.1 або новіша), Internet Explorer (версія 8.0 або новіша), Google Chrome (версія 13.0 або новіша), Opera (версія 11.0 або новіша), Safari (версія 5. 0 або новішої версії), налаштований на використання Java Script, Cookies та SSL, а також на читання PDF-файлів (програма для читання PDF-файлів - це безкоштовний Adobe® Acrobat® Reader, доступний за посиланням http://get.adobe.com/pl/reader/, або будь-яка інша програма Adobe® Acrobat®, або будь-яка сумісна програма, яка може читати PDF-файли),
 3. мати активну електронну скриньку для отримання листів,

§ 3. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 1. Веб-сайт дозволяє Страхувальнику прийняти індивідуальну пропозицію страхування, що призводить, у разі її прийняття, до укладення договору страхування відповідно до пропозиції.
 2. Для того, щоб ознайомитися з пропозицією страхування, необхідно перейти за посиланням, надісланим електронною поштою. Після відкриття посилання Ви будете перенаправлені на індивідуальну страхову пропозицію, призначену для конкретного Страхувальника.
 3. Ознайомлюючись зі змістом оферти, Страхувальник зобов'язаний перевірити її зміст на відповідність домовленостям, досягнутим з представником Страховика, та їх правильність. В окремих випадках Страхувальник може бути зобов'язаний доповнити відсутні дані та виправити їх, якщо вони є неправильними.
 4. Під час користування Веб-сайтом Страхувальник також зобов'язаний поставити відмітку в квадратиках, що підтверджують ознайомлення з цими Умовами або іншими документами, згаданими вище, і дати свою згоду на діяльність, зазначену на Веб-сайті.
 5. В інформації, що міститься в анкеті, повинно бути зазначено, які пункти є обов'язковими для заповнення. Якщо заповнення або відмітка у формі є обов'язковою і Страхувальник не заповнює/не відмічає її, Веб-сайт припиняє подальше використання до тих пір, поки відсутній пункт не буде заповнений.
 6. Під час заповнення форми Веб-сайт може перевіряти правильність введених даних, зокрема щодо номерів PESEL або NIP, з метою мінімізації помилок при введенні або перевірці відсутніх даних.
 7. Після перевірки та, можливо, доповнення/виправлення ідентифікаційних даних, Страхувальник, якщо він приймає оферту, підтверджує її. Після схвалення пропозиції Веб-сайт перенаправляє Страхувальника на транзакційний сервіс, який дозволяє здійснити оплату страхового внеску в режимі он-лайн.
 8. У разі виникнення розбіжностей між офертою та домовленостями, досягнутими між Страхувальником та представниками Страховика, Страхувальник повинен звернутися безпосередньо до Адміністратора або представника Страховика. Послуга не дозволяє змінювати зміст оферти.

§ 4. ЗАХИСТ ОСОБИ СТРАХУВАЛЬНИКА

 1. Ідентифікаційні дані Страхувальників, що містяться в індивідуальній пропозиції страхування, охороняються законом відповідно до чинного правового порядку.
 2. Ідентифікаційні дані страхувальників, що мають характер персональних даних, захищаються відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/2017 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних).
 3. Підставою для обробки є стаття 6(1)(B) Загального регламенту про захист даних від 27 квітня 2016 року.
 4. Надання персональних даних є добровільним, але їх надання Страхувальником є необхідною умовою для підготовки індивідуальної пропозиції страхування, а потім укладення договору страхування. Страхувальник має право в будь-який час отримати інформацію про зміст та обсяг обробки своїх персональних даних та право на їх виправлення, звернувшись до контролера персональних даних.
 5. Розпорядником персональних даних, зібраних в рамках створення та реалізації індивідуальних страхових пропозицій, в розумінні Закону про захист персональних даних, є Страховик..
 6. Адміністратор Сайту обробляє персональні дані Страхувальників на підставі договору, укладеного зі Страховиком. Персональні дані Страхувальників обробляються в обсязі, необхідному для укладення Договору страхування.

§ 5. ОБОВ'ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА ВЕБ-САЙТУ

 1. Адміністратор Сайту зобов'язаний підтримувати працездатність та функціональність Сайту, щоб забезпечити можливість перевірки окремих страхових пропозицій, їх акцептування та укладення договорів страхування.
 2. Якщо Страховик або Адміністратор вирішить деактивувати Веб-сайт, його функціональність буде деактивована не раніше наступного дня після закінчення терміну дії поданих страхових пропозицій.
 3. У разі несправності Веб-сайту, що унеможливлює доступ до нього або обмежує функціональність Веб-сайту таким чином, що унеможливлює перевірку пропозиції, даних, що містяться в ній, та укладення договору страхування, Адміністратор негайно приступає до усунення несправності.
 4. У разі припинення роботи Сайту з причин форс-мажорних обставин Адміністратор, в міру своїх можливостей, негайно вживає заходів для відновлення працездатності/функціональності Сайту після припинення дії форс-мажорних обставин.
 5. Адміністратор Сайту не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену або пов'язану з невиконанням або неналежним виконанням Сервісу, включаючи фактичні збитки, будь-яку наступну, непряму або упущену вигоду, втрату даних, знищення або поломку комп'ютерного обладнання, витрати на заміну обладнання та програмного забезпечення, простої, якщо вони є наслідком поведінки Страхувальника або поведінки третіх осіб, за яку Адміністратор не несе відповідальності або яка є наслідком форс-мажорних обставин.
 6. Під форс-мажорними обставинами розуміються, зокрема:
  1. збої в роботі мережі Інтернет або її частин, збої в роботі електромереж, збої в роботі телекомунікаційних мереж, початок війни, пожежа, повінь, землетрус, ураган, страйк, дії або бездіяльність державних органів, причини, пов'язані з рішеннями операторів мобільного зв'язку,
  2. протиправні дії третіх осіб, зокрема, злом комп'ютерної системи та/або наслідки, спричинені комп'ютерними вірусами або подібними програмами,
  3. інші обставини або події поза контролем Адміністратора, які перешкоджають належному функціонуванню Сайту.
 7. Відповідальність Адміністратора Сайту за невиконання або неналежне виконання Послуги обмежується фактично понесеними Страхувальником збитками, які є нормальним наслідком дії або бездіяльності. Відповідальність Адміністратора за непрямі, опосередковані збитки або втрату очікуваної вигоди виключається.

§ 6. СКАРГИ

 1. Всі скарги, що стосуються функціонування Веб-сайту, з'ясовуються Адміністратором, включаючи, зокрема, неможливість його використання або його несправність.
 2. Рекламації повинні бути подані електронною поштою на адресу: ubezpieczenia@mi-home.pl зі словом "рекламація" в темі повідомлення протягом 7 днів з дня, коли було виявлено, що Веб-сайт не може бути використаний та/або не функціонує належним чином.
 3. При поданні претензії Страхувальник повинен вказати, на що він скаржиться (в чому полягає неможливість використання Веб-сайту та/або його несправність), а також коли і за яких обставин це було виявлено. У повідомленні про претензію Страхувальник повинен посилатися на електронну пошту, що містить індивідуальну пропозицію страхування.
 4. Адміністратор зобов'язується розглянути подану скаргу протягом 14 днів з моменту її отримання.
 5. Скарги також можуть бути подані листом на адресу, вказану в § 1 пункт 2), з поміткою "скарга".

§ 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Умови набувають чинності 29.03.2021. Якщо зміст цих Правил змінюється Адміністратором, то нові Правила набувають чинності з дати їх введення в дію, а до Страхувальників, які користуються Веб-сайтом та приєднуються до страхування після дати введення їх в дію, вони застосовуються до Страхувальників, які користуються Веб-сайтом та приєднуються до страхування після дати введення їх в дію. Адміністратор зобов'язаний додавати чинні умови до окремих пропозицій страхування. У разі виникнення сумнівів щодо того, які Умови застосовуються в конкретному випадку, вважається, що застосовуються Умови, які безпосередньо передували спірній події.
 2. Будь-які суперечки, пов'язані з роботою Сайту та/або Послуг, що надаються на Сайті, вирішуються в першу чергу шляхом мирного врегулювання. Якщо мирне врегулювання не буде досягнуто, спір буде вирішуватися загальними судами фактичної та місцевої юрисдикції відповідно до чинного законодавства.
 3. У питаннях, не врегульованих цими Правилами, застосовуються відповідні універсальні правові норми.