Ochrona ekranu w smartfonie Mi Note 10

Serwis premium dla serii telefonów Mi Note 10

“Gwarancja na wyświetlacz w serii Mi Note 10”

Użytkownicy końcowi, którzy zakupili smartfon Xiaomi Mi Note 10 w lokalnym autoryzowanym kanale sprzedaży firmy Xiaomi i aktywowali ją lokalnie w okresie od 25 listopada 2019 r. do dnia 24 lutego 2020 r., otrzymają jednorazową bezpłatną naprawę uszkodzonego wyświetlacza LCD w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi, jeśli wyświetlacz został uszkodzony w ciągu 6 miesięcy od aktywacji produktu.

Jeśli w okresie gwarancyjnym doszło do fizycznego uszkodzenia wyświetlacza, które uniemożliwia jego normalną pracę (z wyłączeniem celowego uszkodzenia), użytkownik końcowy może skorzystać z jednorazowej bezpłatnej wymiany ekranu w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi.

Jednorazowa wymiana wyświetlacza nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:

 1. Uszkodzenie wyświetlacza spowodowane jest celowym działaniem.
 2. Uszkodzenia telefonu nie wpływają na jego normalne użytkowanie (np. odpryski farby, zarysowania, blaknięcie i inne uszkodzenia).
 3. Dojdzie do jakichkolwiek pośrednich lub przypadkowych szkód spowodowanych uszkodzeniem (w tym między innymi powodującym niezdatność do pracy, utratę działalności, utratę zysków, utratę danych lub utratę czasu).
 4. Numer seryjny modelu lub IMEI został zmieniony, utracony, jest nierozpoznawalny lub niezgodny z numerem zapisanym podczas zakupu produktu.
 5. Produkt został rozmontowany lub naprawiony przez dowolny inny serwis, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi.
 6. Produkt został zgłoszony z powodu kradzieży, zagubienia itp.
 7. Żądanie naprawy wyświetlacza nie mieści się w okresie objętym gwarancją na wyświetlacz lub uzgodnionym okresie serwisowania.
 8. Wojna, wrogie działania, działania wojskowe, konflikty zbrojne, strajki, zamieszki, działania terrorystyczne.
 9. Działania administracyjne lub sądowe.
 10. Tajfuny, powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne lub tsunami, reakcje jądrowe, promieniowanie jądrowe lub skażenie radioaktywne.
 11. Amortyzacja po naprawie.

Zerwanie umowy gwarancyjnej ekranu

Gwarancja Premium na ekran Xiaomi Mi Note 10 Series zostanie zerwana w następujących okolicznościach:

 1. Przekroczony został okres gwarancji na ekran określony w powyższych warunkach.
 2. Produkt został naprawiony przez inny serwis naprawczy, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi.
 3. Jednorazowa bezpłatna wymiana wyświetlacza została wykonana zgodnie z warunkami gwarancji na wyświetlacz.
 4. Jeśli firma Xiaomi wykryje, że uszkodzenia są spowodowane celowym działaniem, gwarancja na wyświetlacz zostanie automatycznie zerwana.