Ochrona ekranu w smartfonie Mi 10 i Mi 10 Pro

Serwis premium dla serii telefonów Mi 10 i Mi 10 Pro

“Gwarancja na wyświetlacz w serii Mi 10 i Mi 10 Pro”

Oprócz praw konsumenta wynikających z gwarancji prawnej i zgodnie z warunkami, które są opublikowane na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty, do wszystkich konsumentów w Polsce ("Konsument") stosuje się następującą dobrowolną, dodatkową i bezpłatną gwarancję handlową. Gwarancja handlowa jest oferowana przez Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowaną w Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595BM, Holandia.

1. Zakres stosowania

Konsumenci, którzy zakupili Xiaomi Mi10/Mi10 Pro ("Produkt") w dowolnym autoryzowanym przez Xiaomi sklepie internetowym lub stacjonarnym w Polsce, będą uprawnieni do jednorazowej (1) bezpłatnej naprawy w lokalnym centrum serwisowym Xiaomi podczas trwania gwarancji prawnej, jeśli ekran wyżej wymienionych Produktów zostanie uszkodzony lub wadliwy w wyniku nieumyślnego działania ze strony Konsumenta (tj. np. nieumyślnego upadku Produktu).

Taka naprawa ekranu jest bezpłatna i obejmuje, w razie potrzeby, wymianę ekranu również bezpłatną.

Aby skorzystać z tej gwarancji handlowej, Konsumenci muszą skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi. Konsumenci mogą zostać poproszeni o przesłanie faktury zakupu lub rachunku za dostawę.

2. Wyłączenia

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania ani nie obejmuje następujących przypadków:

  1. Uszkodzenie ekranu spowodowane celowo lub w wyniku rażącego zaniedbania
  2. Uszkodzenia wpływające tylko na powierzchnię ekranu, takie jak zadrapania lub inny estetyczny wygląd ekranu
  3. Szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje osób trzecich używane przez Konsumenta

Co więcej, gwarancja handlowa nie obowiązuje również w żadnym z poniższych przypadków:

  1. Konsument nie ujawnia faktury zakupu lub rachunku za dostawę
  2. Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony
  3. Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi
  4. Wada jest spowodowana niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem lub jest sprzeczna z instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xioami lub sprzedawcy
  5. Wada wynika z własnej lub nieautoryzowanej naprawy/zmiany, lub z użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do Produktów, które z powodu uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana będzie podlegała prawnym standardom gwarancji

Żaden z zapisów niniejszej gwarancji handlowej nie ogranicza praw konsumentów wynikających z obowiązującego prawa.