Ochrona ekranu w smartfonie Redmi 10 NFC

6-miesięczna ochrona ekranu w smartfonie Redmi 10 NFC

Niniejsza dobrowolna, dodatkowa i bezpłatna gwarancja jest udzielona osobom fizycznym, które zakupiły Produkt (zdefiniowany w punkcie 2 poniżej) do użytku nieprofesjonalnego i w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową ("Konsument"), jako uzupełnienie ogólnej gwarancji handlowej oferowanej przez Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) lub praw przyznanych konsumentom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami (rękojmia).

Niniejsza Gwarancja handlowa jest oferowana przez Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną pod adresem Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

1. Terytorium

Ta gwarancja znajduje zastosowanie tylko do Konsumentów, którzy dokonali zakupu oryginalnego Produktu na terytorium Polski (“Terytorium”).

2. Zakres

Konsument, który:
zakupi oraz aktywuje Redmi 10 NFC (“Produkt”) w okresie pomiędzy 2021.11.01 a 2021.12.31, w dowolnym oficjalnym kanale sprzedaży (online lub offline) Xiaomi na Terytorium;
będzie uprawniony do żądania, w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy po od dnia zakupu Produktu, jednokrotnej (1), bezpłatnej naprawy ekranu w centrum serwisowym Xiaomi zlokalizownaym w kraju zakupu Produktu Produktu zostanie uszkodzony lub będzie wadliwy w wyniku niezamierzonego działania Konsumenta (np. niezamierzonego upadku Produktu).

Taka naprawa ekranu będzie bezpłatna i w razie potrzeby obejmie również bezpłatną wymianę ekranu.

W celu skorzystania z niniejszej gwarancji Konsumenci muszą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Xiaomi. Konsumenci mogą zostać poproszeni o przesłanie faktury zakupu lub rachunku potiwerdzającego jego nabycie.

3. Wyłączenia

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania lub nie obejmuje następujących przypadków:

  1. Uszkodzenie ekranu spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
  2. Uszkodzenia dotyczące wyłącznie powierzchni ekranu, takie jak zarysowania lub inne uszkodzenia estetyczne ekranu;
  3. Szkody powstałe w wyniku działania złośliwego oprogramowania, nieautoryzowanego oprogramowania lub aplikacji osób trzecich, z których korzystał Konsument.

Ponadto gwarancja handlowa nie obowiązuje również w następujących przypadkach:

  1. Konsument nie przekazał faktury zakupu lub rachunku za dostawę;
  2. Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;
  3. Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
  4. Wada jest spowodowana użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub sprzecznym z instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xioami lub sprzedawcy;
  5. Wada powstała w wyniku samodzielnej lub nieautoryzowanej naprawy/manipulacji Konsumenta lub użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów.

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do Produktów, które z powodu uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana będzie podlegała uprawnieniom wynikającym z tytułu rękojmi.

Żadne z postanowień niniejszej Gwarancji nie wyłącza, ogranicza ani nie zawiesza praw Konsumenta wynikających z obowiązującego prawa.