Ochrona ekranu w smartfonie POCO X3 Pro i POCO F3 5G

6-miesięczna ochrona ekranu w smartfonie POCO X3 Pro i POCO F3 5G

Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi oraz niezależnie od gwarancji udzielanej na warunkach opisanych na stronie https://www.mi.com/global/service/warranty lub https://www.po.co/global/service/warranty/, poniższa dobrowolna, dodatkowa i bezpłatna gwarancja handlowa ma zastosowanie do wszystkich konsumentów na terytorium Polski ("Konsument"). Niniejsza Gwarancja handlowa jest oferowana przez Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną pod adresem Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

1. Zakres gwarancji

Konsumenci, którzy zakupią Poco X3 Pro lub POCO F3 ("Produkt") w okresie od 28 marca 2021 do 28 czerwca 2022, w dowolnym oficjalnym kanale sprzedaży (online lub offline) Xiaomi lub POCO na terytorium Polski ("Terytorium") i aktywują smartfon na Terytorium, będą uprawnieni do jednorazowej (1) bezpłatnej naprawy w lokalnym centrum serwisowym Xiaomi lub POCO w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy po od dnia zakupu Produktu pod warunkiem, że ekran wyżej wymienionych Produktów zostanie uszkodzony lub będzie wadliwy w wyniku niezamierzonego działania Konsumenta (np. niezamierzonego upadku Produktu).

Taka naprawa ekranu będzie bezpłatna i w razie potrzeby obejmie również bezpłatną wymianę ekranu.

W celu skorzystania z niniejszej gwarancji Konsumenci muszą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Xiaomi. Konsumenci mogą zostać poproszeni o przesłanie faktury zakupu lub rachunku potiwerdzającego jego nabycie.

2. Wyłączenia

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania lub nie obejmuje następujących przypadków:

  1. Uszkodzenie ekranu spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania;
  2. Uszkodzenia dotyczące wyłącznie powierzchni ekranu, takie jak zarysowania lub inne uszkodzenia estetyczne ekranu;
  3. Szkody powstałe w wyniku działania złośliwego oprogramowania, nieautoryzowanego oprogramowania lub aplikacji osób trzecich, z których korzystał Konsument.

Ponadto gwarancja handlowa nie obowiązuje również w następujących przypadkach:

  1. Konsument nie dysponuje fakturą zakupu lub rachunku za dostawę;
  2. Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;
  3. Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
  4. Wada jest spowodowana użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub sprzecznym z instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xioami lub sprzedawcy;
  5. Wada powstała w wyniku samodzielnej lub nieautoryzowanej naprawy/manipulacji Konsumenta lub użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów.

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do Produktów, które z powodu uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana będzie podlegała uprawnieniom wynikającym z tytułu rękojmi.

Żadne z postanowień niniejszej Gwarancji nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z obowiązującego prawa.